Brand

Eén kortsluiting volstaat om in luttele tijd uw woning te veranderen in een brandende toorts. Als dan blijkt dat die woning niet of slecht verzekerd was en dat je voor een gigantische kost moet opdraaien, kan uw leven veranderen in een werkelijke hel.

Standaard dekt de brandverzekering:

  • Brand en aanverwante gevaren
  • Storm-, hagel, sneeuw- en ijsdruk
  • Waterschade
  • Glasbraak
  • Natuurrampen
  • Burgerrechtelijke aansprakelijkheid gebouw (voor eigenaars)

Optioneel kan u echter ook kiezen voor volgende bijkomende waarborgen:

  • Diefstal
  • Waardevolle voorwerpen
  • Rechtsbijstand