Te snel rijden in Frankrijk: Dit zijn de boetes

Wie met de wagen op vakantie gaat, wil natuurlijk zo snel mogelijk op de bestemming toekomen. Toch let je maar beter op dat je je gaspedaal niet te diep induwt en al zeker in Frankrijk. Onze zuiderburen hebben nu eenmaal een bilateraal akkoord gesloten met ‘onze’ DIV. Benieuwd naar de boetetarieven?

Sinds de zomer van 2016 worden gegevens uitgewisseld tussen Frankrijk en België met als gevolg dat je ook over de grens écht een verkeersboete riskeert. Bega je een overtreding, dan krijg je rechtstreeks vanuit Frankrijk een vraag tot betaling in de bus. Hetzelfde geldt uiteraard voor Fransen die in ons land over de schreef gaan.

Ook interessant om weten, is dat ook gegevens omtrent inbreuken worden uitgewisseld, tot parkeerovertredingen toe.

Trager rijden

Sinds juli 2018 ligt de maximale toegelaten snelheid lager op bepaalde Franse wegen. Uit onderzoek zou dan ook blijken dat overdreven snelheid de grootste oorzaak is van dodelijke ongevallen in dat land (31 %) en al zeker op autosnelwegen die niet worden gescheiden door een middenberm. Op die banen werd de maximumsnelheid verlaagd van 90 naar 80 km/u. Op die manier worden – volgens de Fransen – jaarlijks 300 tot 400 levens gespaard.

Op de rest van het wegennet blijft de maximumsnelheid ongewijzigd, maar hou wel rekening met de weersomstandigheden. In Frankrijk mag je 130 km/u op autosnelwegen als het droog is110 km bij regenachtig weer en 50 km/u als het zicht minder dan 50 m bedraagt. Daarnaast mag je 110 km/u op tweebaanswegen gescheiden door een middenberm (100 bij regenachtig weer en 50 km/u bij een zicht van minder dan 50 m), 80 km/u op tweerichtingswegen zonder centrale berm en 50 km/u in de bebouwde kom.

Hoeveel kosten de boetes?

Weet dat er in Frankrijk veel geflitst wordt, ook door privéfirma’s trouwens. En zelfs al wordt 94 % van de overtreders geklokt aan een snelheid die minder dan 20 km/u boven de wettelijke limiet ligt, de pakkans blijft groot.

In de stad betaal je € 135 voor een overtreding waarbij (minder dan) 20 km/u te snel gereden werd. Buiten de bebouwde kom varieert het bedrag als volgt: € 68 voor een overschrijding van (minder dan) 20 km/u, € 135 tot 50 km/u te snel en… € 1.500voor meer dan 50 km/u. In geval van recidive wordt bij een snelheidsovertreding van meer dan 50 km/u het stevige bedrag van € 3.750 in geëist.

De tolerantie die wordt toegepast op elke gemeten snelheid bedraagt ‘maar’ 5 km/u. Bijvoorbeeld: 138 km/u wordt gecorrigeerd naar 133 km/u. Bovendien zijn de hierboven vermelde bedragen forfaitair en kunnen ze dus worden verhoogd.

Nieuwe borden…

Sinds 1 maart 2017 staan er in Frankrijk borden langs de weg die de aanwezigheid van automatische radars aangeven. Deze vermelden de snelheidslimiet die in acht moet worden genomen om elke “beoordelingsfout” van de bestuurder te voorkomen. Ook staan er nog steeds “valse” flitspalen, al wordt daarbij niet langer de toegestane snelheid maar de afstand tussen twee toestellen weergegeven, variërend van 5 tot 80 km.

En zoals hierboven aangehaald, worden mobiele radars nog steeds sinds 2017 door particuliere bedrijven geëxploiteerd. Het ministerie van Binnenlandse Zaken had immers een aanbesteding uitgeschreven om bedrijven ermee te kunnen belasten zodat die druk wegvalt bij politiediensten.

Conclusie

De Franse verkeersregels inzake te hoge snelheid zijn duidelijk. Logischerwijs worden snelheidsovertredingen in steden zwaarder bestraft dan buiten de bebouwde kom. Het doel: kwetsbare weggebruikers zoals voetgangers en fietsers beter beschermen.